Објављено

[X] #7528/1 Абстракт и Бела књига
[X] #7528/2 Популација базе података и упутства
[ ] #7528/3 Методологија заштите од субјективних процена
[X] #7528/4 Аутоматско ажурирање медијских садrжаја (RSS feed)
[X] #7528/5 Прилагођено особама са посебним потребама
[ ] #7528/6 Србски језик [срб][srb] и енглеска верзија [srb-en]
[ ] #7528/7 Дигитална и верзија за слободну штампу
[ ] #7528/8 Развој интерактивне платформе

Аутор
Категорије Регистар