Аутори и уредници1

Александар Митић
Александар Шаргић
Бранко Драгаш
Доријан Брадоњић
Јелена Малешевић
Марко Хубер
Немања Николић
Радован Дамјановић
Томислав Црногорац

1 По азбучном реду.
Једнака права и одговорности.

ОртоРНИДС словолик
Ана Продановић

Програмска подлога
Textpattern

Администратор
Доријан Брадоњић

Подпис Етимона Древида