Увек је тежио да заустави или макар успори.. подразумева морање. Далеко битније од Ја морам јесте Ја јесам