#доријан

Имамо претке и имамо потомке. Оно нешта између, то смо ми. Мера свега је оно што остављаш и у чије име то радиш.7529 Дерикожа 05

Потребни су необразовани. Да установимо шта се тачно десило7529 Сечко 06

Погрешне су премисе. Аксиом је грчко копиле7529 Сечко 05

Време Предака7529 Шумопад 09

Пред предавања7529 Шумопад 06

Образовање у свим својим облицима је наша једина шанса. — 7529 Шумопад 04

Пређак7529 Шумопад 04

Земљоморје Немора7529 Гроздобер 26

Завед предака. Писати – Запис. Поведати – Завед. — 7529 Гроздобер 21

Господари њива7529 Гроздобер 21

Срби народ најдревнији7529 Гроздобер 21

То би или то не би – или зашто није потребан превод7529 Гроздобер 15

Зашто – тихи ловац, Етимон (аз)бучни плен7529 Гроздобер 15

Млад тежи одрастању, стар тражи њен смисао.. 7529 Гроздобер 15

Подпис Доријана Брадоњића