Археологија контекстуалног света.

Полазећи од Прагме1 као основа чији су темељи на почетку контекстуалног или појмовног света развили смо вештине. Те вештине смо стекли временом и праксом. Након непрегледних наслеђивања, упоређивања и обраде родили смо се ми. Све затечено има древно за праг. То фино ткање у сваком слову и смислу. И да хоћемо наше бежање би било осуђено на неуспех.

И када кажемо не ми и даље јесмо, од бити нема противног стања јер оно искључује односе2.

Лов на древност

Зашто баш Археологија. Она је симбол некакве трагалачке природе и намере. Зашто је тај трагалац. Вреба по том појмовном свету и своју колекцију ставља у контекстпојмовник. Док је свет у бити све, ни мање а ни више од тога..

1 Прагма https://etimonia.com/dorijan-bradonjic/pragma

2 Привид https://etimonia.com/dorijan-bradonjic/privid

Подпис Доријана Брадоњића