Како стоји у Писмо и Календар1

Материјализовано и „нематеријално“ је наследног карактера. Словимо осећа се у ваздуху. У свакој речи и сваком запису прошлих времена.
На почетку беше реч.. У корену речи материјално је матер, која дарује физичку али и духовну особеност. Новорођено није празна табла (Tabula rasa како је касније кривотворено) већ наследник и расадник записа свих својих предака. Даклем неко ко је на реду или следу.. Отуда и израз баштинити.
Матрица је једнако примеренa и истог је корена. То значи да постоји редослед, уређење и познати односи унутар таквог система. По њој се могу пратити ствари прошлости али и предвидети куда прича води. Такође је предуслов постојања писма.

На почетку беше реч

И Азбучни и Латинични словолик је настао из домена (дом-имена) Србице – корена европске писмености (читај Римске републике).

Србица -> етрурско, ћирилично и латинично..

Подпис Доријана Брадоњића

1 Писмо и Календар Датум 7529 Цветањ 10 | дел. бр. 4