Увек је тежио да заустави или макар успори.. подразумева морање. Далеко битније од Ја морам јесте Ја јесам

Морал и његова суштина. Сва је прилика да је модел наметнут са циљем да обликује општедруштвену корисност. А онда темељно злоупотребљен.

Подпис Доријана Брадоњића