Враћањем на битно

Не видим како је могуће остварити. У бити начинити само по себи без односа који објашњава и упоређује. Даклем циљ сам по себи не постоји па самим тим није ни достижан. Враћањем на битно у непрекинутом следу јесте коло времена и колослов. Само предак може бити чувар. Тек одсуство садавременог жрвња у свету перспективе квалификује ..

Срби су чувари два најскупља имања. Словолика и Колодара.12

Нису нам и никада неће опростити ту чињеницу. Све ће бити упрегнуто да се отимачина оконча. Отимач је рђав и темељан. Крњи и загађује, прежи и вреба. Неопходно је да легитимишемо истину. Пред којим форумом..

Оснивач вере може бити реч. Једна једина реч.
Када записана припада предку њено постојање може правдати векове.

Веродостојан значи достојан веровања. Предмет вере је говор већине. Именитељ је Пред и имамо га у Пред-ак, Пред-ходник.. и у непрекинутој је вези са будућим временским оквиром Пред-виђен, Пред-одређен.. Међу та два се заглавило наше доба. О том, заувек нашем добу, сведочимо служећи се Словоликом и Колодаром.

Како да надокнадимо добре школе

Кључно питање

Деловодна питања Ко, где, када, колико.. не погађају. Она се баве спољним манифестацијама и чулно су граничена. Како је записано §Зашто. Зашто да не је кључно питање.

Изнова постављено питање Зашто је бит новог учења.

Пред све науке и научне дисциплине. Горе високо међу најусамљенијима су остварања.. формуле су згодан начин, ништа више.
Зашто не нуди већ је на трагу. Најупорнији од свих ловаца. Окрутан, у бит тачан и прекоран. Не чини што је учитељу мило.. Довести у питање сваку премису. Тек тада ће пући нови Видик и даљина опипљива.

Етимологија – наука о истини3

Етимон је најмањи докучиви део сваке речи, слога или кованице. Градив као именица. И када се додаје и када се одузима, удваја или иначи. Читан унапред или читан уназад он објашњава и нуди се. Толико је близу да га не видимо али га осећамо. Етимологија је кључ све науке — образовног система. Зашто лови, Етимон је плен.

Колодар – генеза

Будући је време увек наше потребна је вивисекција временских слојева. Просто по реду. Коло свакако подразумева ред и след. Колодар је трећи најбитнији играч ума.

Образовање – наше највеће битке предстоје. Цена борбе је небитна.
Етимонија је земља истине. Место где се даљина мери корацима.

Подпис Доријана Брадоњића

1 Писмености и календара

2 Архивиран и очуван запис у изворном облику, поглавље § Етимонија из 7528-ме, биће основ за даље писање.

3 Узтврдио Радован Дамјановић