Уверења

Намера да се све Србско проглашава за индо-европско ( читај европско ) док је назови грчко грчко, назови латинско је латинско.. чак и изведени полажу права. Од најранијих су ме копкали Слово и Слава. Откуда толика сличност а опет та филигранска разлика.

На почетку беше реч.

Хиљадама година слова и речи уткане у време и прилике су обликовале данашња Уверења. Како год и одакле год да приђемо Реч је та. Погледај, реч се састоји од слова. А слово је Етимон – градив и граник.

Прво или право

Право има општи карактер. Многи су прави, исправни него само је један Први. А први има право.. Данашњим речником ауторско право. Зато нам је Прво и прече избијено из вредоносног корпуса баш као и Србско те постало европско и Славенско. Кажемо још увек Словенско.. питање до када.
Даклем Прво је пре ( пред, предак ) Правог.

Слово или Слава

Једнако је и са Славом, она такође има општи карактер. Предмет славе је договорне природе. Заповести су начин да се дође до најбољег из праксе а у складу са користима..1

Слово ( — Етимон ) јесте једнозначно и може се тумачити у зависности од контекста и односа..
И ту је сва прилика да се нешто јединствено иначи у Опште. Онда сви путеви воде у Рим док питање одакле крећу нико не поставља.

Зар Уверење ( вера ) није један од чувара писмености. Отуда и Веродостојан значи достојан веровања2

Нова школа је о слову кроз обичајно ( слава ).

Тапија је огромна. Право првенства нама Србима никада неће бити признато нити опроштено. Отима се од онога који има. Ту је и наше страдање..

1 Види под Морал 7529 Жетвар 11 | дел. бр. 9

2 Остварање 7529 Жетвар 07 | дел. бр. 7

Подпис Доријана Брадоњића