Покоме мудро неком наивно. Написа се само..

— Д.Б.

Подпис Доријана Брадоњића