Између предака и потомака

Када словимо Време Садашње.. Сада и Садити су у нераскидивој вези. Даклем, у заувек нашем времену, гајимо баш ту Башту12 чије ће плодове убирати наши потомци. Баш као и ми плодове наших предака.

Деловод као расадник неминовности.

1 Писмо и календар Датум 7529 Цветањ 10 | дел. бр. 4

2 У Земљорадњи и пољопривреди словимо вишегодишњи Засад

Подпис Доријана Брадоњића