Потребна су велика стремљења до граница издржљивости. Ту играмо на домаћем терену и ту је наша борба.

Духовно неписмени то не могу појмовно да обухвате.

Декаденција западног царства нема „апарат“ за разумевање таквог једног подухвата.

Подпис Доријана Брадоњића