Архив препознаје

Промовисање истина о Србији и Србима. Нагласак је на етимологији, археологији, историји, етнологији и обичајима, традицији, календару и словолику, јавности мање познатим чињеницама, местима и приликама. Право свакога на истину, политиканско и свако друго опредељење. Добру и искрену намеру особа, група или медија.

Архив не препознаје

Промоцију дневно политиканских и за ствар небитних опредељења. Увредљиве и претеће ставове било које врсте.

Подпис Етимона Древида