Заглавља

Аутор пише Читалац види
h1. Заглавље 1 – Наслов

Заглавље 1

h2. Заглавље 2 – Поднаслов

Заглавље 2

h3. Заглавље 3

Заглавље 3

h4. Заглавље 4

Заглавље 4

h5. Заглавље 5
Заглавље 5
h6. Заглавље 6
Заглавље 6

Основно форматирање текста

Аутор пише Читалац види
Пример _наглашеног_ текста Пример наглашеног текста
Пример +подвученог+ текста Пример подвученог текста
Пример *истакнутог* текста Пример истакнутог текста
Пример -прецртаног- текста Пример прецртаног текста
Пример ??цитираног?? текста Пример цитираног текста
Пример %означеног% текста Пример означеног текста
Пример *(#id)референтног* текста Пример референтног текста
bc. Пример изведеног текста Пример изведеног текста

Параграф

Аутор пише Читалац види
p. Параграф - текст

Параграф – текст

p=. Параграф - текст у средини

Параграф – текст у средини

p>. Параграф - текст удесно

Параграф – текст удесно

p((. Параграф - увучен текст

Параграф – увучен текст

p[sr-rs]. Параграф на Србском Параграф на Србском1
###. Лична белешка2

1 Архив је на Србском кодном распореду

2 Подсетник или белешка коју не виде читаоци

Подпис Етимона Древида