Симболика пчеле Матице

Занимљива паралела или континуитет духовног концепта / Идол из Винче који представља Велику Мајку / Magna Mater и античка представа Артемиде Ефешке.

У питању је симболичка представа Мајке Матице / Пчеле Матице

У Ефесу се ковао новац са представом пчеле на аверсу. Свештенице девице Артемиде називају пчелама. Осим Megabizos-а, Arhigalus-а спомињу се имена Eseni за свештенство Артемиде у Ефесу која има специфичан култ, као и Курети задужени за мистични део обреда и свете плесове ( Пирхијски плес ) који се доводе у везу са култом Кибеле / Велике мајке Лидије и Фригије, те корибантима и кабирима. Сама реч Есен тумачи се као краљ пчела.

На њеној одори такође су приказане Пчеле а уместо симболично приказаних груди приказана су јаја / хивови посебне врсте дивље пчеле. Да ли је првобитна заједница у Винчи била организована по узору на пчелињак? Где би Велика Мајка представљала Мајку Матицу? Занимљиве представе лица винчанских идола са приказаним великим пластичним очима ( несразмерно великим за људску физиономију лица ) могла би да посведоче такав концепт.

Пошто је друштво још увек гајило тотемизам, што се задржало и касније у класично време, па је свако божанство имало и свој териморфни облик ( Атина Сову, Зевс Орла ) не треба да нас чуди да су на винчанским идолима приказиване представе божанстава као жене птице или жене пчеле, жене змије и.т.д.. И сам старогрчки израз / појам Метрополис означава Велику Мајку Матицу из које су се шириле нове колоније као код пчела из пчелињака.

Ho Metroon означава велику мајку / Матеру а полис тадође означава мајку т.ј. матицу мада је званичан превод речи полис град, град држава. Значи у једној речи имамо дуплирано значење које упућује на матичњак ( корен речи Мат / настао од појма Мат-Ера / Мајка земља )… Обе скулптуре, представе богиња, имају запањујућу иконографску сличност иако их раздваја око 4000 година историје. Врло занимљиво трајање кроз време идентичног духовног концепта.

Необични прикази глава винчанских идола који представљају богињу / велику мајку највише подсећају на главу инсекта / т.ј. пчеле.

Винчански идоли и Пчеле

Друштвена организација винчанских матрицентричних заједница вероватно је настала по угледу на пчелињак.

Пчела је опрашивач биљака ( бадем само пчела опрашује / израз бадем очи који се односи на облик и искошен положај очију такође је везан за пчелу ), а у свакој кошници Велика Мајка матица контролише пчелиње друштво посебним феромонима. Она је једина задужена за стварање потомства / генерација и најдуговечнија је међу пчелама / а и највећа физички.

Остале пчеле имају своја задужења као сакупљачи полена / меда, хранилице јаја која полаже матица, радници на кошници, чувари кошнице – то су све женке које не полажу јаја. Трутови служе оплодњи матице која када се излегне из јајета одмах одлази на свадбени лет где се оплођава / спаја са трутовима након чега трутови умиру. Она непрекидно полеже јаја и утиче на одређивање пола пчеле. Јаја која су предвиђена да постану матице пчеле хранилице или дадиље хране само млечом (матичним).

Врло је занимљиво да се у српском генеолошком стаблу основни женски предак зове Бела Пчела

Матица у неким случајевима може да напусти своју кошницу и оснује нов пчелињак. Само једна матица постоји у кошници, када она угине ( а може да живи и до 5 година ) стварају се нови матичњаци јер без матице друштво пчела постаје дезоријентисано. Пчеле стварају своје колоније када се основни пчелињак напуни бројем пчела. Матици је потребно 7 дана да се излегне из положеног јајета и може се осим по изгледу препознати у кошници по томе што током дана прати кретање Сунца. Ујутру је на истоку, поподне на западу кошнице.. Пчеле су једини опрашивачи биљака уз лептире.

Бела Богиња / Бела Пчела

Предак је крвни рођак, сродник по очевој или мајчиној линији у даљој прошлости. Као што има много назива за родбину и рођаке, српски језик познаје и много речи за претке у различитим степенима сродства. Најближи преци су баба и деда, њихови родитељи су прабаба и прадеда, пре њих чукунбаба и чукундеда (родитељи прабабе и прадеде, или бабини или дедини баба и деда, или мамини и татини прадеда и прабаба). У српској традицији крвно сродство рачуна се 16 колена уназад1.

Тако да пре чукунбабе и чукундеде претходе следећи преци:

Мушки предак Женски предак
Наврдеда Наврбаба
Курђел Курђела
Аскурђел Аскурђела
Курђуп Курђупа
Курлебало Курлебала
Сукурдол Сукурдола
Сурдепач Сурдепача
Парђупан Парђупана
Ожмикура Ожмикурка
Курајбер Курајбера
Сајкатав Сајкатава
Бели Орао Бела Пчела

Пре чукунбабе и чукундеде

Kао шеснаесто колено предака. Бела пчела у неким крајевима означава и пети степен потомства, или се рачуна да су беле пчеле свака осамнаеста генерација. Понегде се под аскурђелом подразумева прапредак, родоначелник – далеки предак од којег потиче читав род, и који по њему носи презиме.

Ред Мушки предак Женски предак
1. Отац Мај-ка
2. Де-да Ба-ба
3. Пра-де-да Пра-ба-ба
4. Чу-кун-де-да Чу-кун-ба-ба
5. На-вр-де-да На-вр-ба-ба
6. Кур-ђел Кур-ђе-ла
7. Аскур-ђел Аску-рђе-ла
8. Кур-ђуп Кур-ђу-па
9. Кур-ле-ба-ло Кур-ле-ба-ла
10. Су-кур-дол Су-кур-до-ла
11. Сур-де-пач Сур-де-па-ча
12. Пар-ђу-пан Пар-ђу-па-на
13. Ожми-кур Ожми-кур-а
14. Ку-рај-бер Ку-рај-бе-ра
15. Сај-ка-тав Сај-ка-та-ва
16. Бели Орао Бела Пчела

Мушки и женски преци по реду

Напомене

1 Непоуздан извор?