Главни садржај

Етнологија

Датум

  • Шестар

    Шестар је направа која служи за цртање круга. Да ли је порекло речи шестар везано за његово својство да лако подели круг на шест делова? Употребљаван је још у Лепенском виру за одмеравање куће.

    | Етимологија, Етнологија
    Датум | Деловодни број #20