Аутор Марко Хубер

Ово је можда најстарији писани траг на овим подручјима и уједно вероватно најстарији траг писмености међу Илирима. То је Натпис на керамичкој посуди из градине Под код Бугојна. Овај остатак ископао је први и објавио 1964. године Боривој Човић. Помислио је да се ради о грчком натпису. Натпис на вази анализирала је 1967. године Радмила Шалабалић и онa мисли да је реч о писму сличном са писмима северне Италије, тј. о мешовитом етрурско-умбријском натпису.

На подручју градине Под код Бугојна десио се неки велики пожар око 600. године пре нове ере, па је ваза, у извесној мери оштећена, сачувана је у том слоју на поментуом археолошком локалитету.

Иако мислим да је званично тумачење глупост прилажем га овде, а Milenko Zailac нам можда може боље протумачити натпис.

Овако изгледају транскрипти и покушаји дешифровања писма од стране Шалабалићеве (стр. 40-42 Eine umbrisch-etruskische Inschrift aus Bosnien (Pod bei Bugojno), Archaeologia Iugoslavica VIII):
По Шалабаћевој би на натпису требало да пише:
Z(e)RI TERGTI° URθ(an)EK(e) ANATUR TURIS

Према њеним претпоставкама, требало да стоји да је овај предмет неки трговац завештао као дар Јану и Јутурни. Претпоставља се да је натпис својеврсна реплика; копија са неке оригиналне металне вазе, која је нажалост остала изгубљена. Сматра се да је натпис у целини копиран због магијског, религијског значаја. Постоје неке индиције да је локално становништво у даљим генерацијама можда преузело и у ширу употребу овај текст, што ће рећи да је можда овај предмет кључан и за почетак њихове писмености.

Нажалост оригинал овог рада није доступан на мрежи, нити детаљније слике предмета.
— са корисником Milenko Zailac.

Потпис Марка Хубера