Мало размишљање о пореклу речи Шестар.

Шестар је направа која служи за цртање круга. Најранија забележена употреба овакве направе је у Лепенском виру где је кориштена за шестарење – оцртавање кружног лука који је почетак одмеравања куће. И то је вероватно био неки канап и два штапа или нешто слично томе. Занимљиво је да куће Лепенског вира представљају једну шестину круга. Круг је једностанво поделити на шест делова тако што се у отвор шестара узме дужина полупречника круга и наношењем те дужине на кружницу делимо је на шест делова.

Оно што упада у очи је да наша реч шестар одражава ово природно, математичко својство круга. И то није ретко за наше речи, оне често одражаају само својство предмета или бића, а овде је занимљиво размислити о времену када је то својство могло бити уочено и сачувано у језику.

Дакле шестаром се круг црта и дели на шест делова! Наша реч одражава њену употребу пре папира и техничких цртежа, у најранија времена.

Под куће из Лепенског Вира и како се основа куће уклапа у шестину круга

Постоји и реч шестарење која се обично користи у смислу кружења, али могла би значити и друге радње са шестаром. Осим тога поделом круга на шест делова шестаром, када се линије поделе споје кружним луковима добија се симбол који је веома чест код нас, а има и много назива, цвет живота, камени цвет, перуника итд. Везу појма шестар, математичког својства круга и симбола који је раширен свуда али највише по словенском свету тек треба истражити.

На сликама су приказани нож из III века, из Сремске Митровице, Споменик челнику Влкдрагу из XIII века, под у манастиру Дечани и цртеж у Житију Светог Саве од Теодосија

А како стоји у другим језицима? Има ли те везе између направе и њене употребе? У енглеском језику се користи реч compass, која истовремено значи и компас, што указује на веома касни почетак употребе те речи у језику. Постоји и друга реч divider али она такође има и друга значења и првенствено означава једноставнију алатку каква се често користи у грађевини и дрводељству.
Да ли је случајно што наша реч шестар има основу броја шест? И како то да тога нема у другим језицима. Додуше морам да се оградим, веома је тешко добити тачан превод речи шестар на друге језике, баш због тога што се у многим језицима користе генеричке речи као што је компас, које имају вишеструко значење.

Шестар и шест у другим језицима
Језик шестар шест
Енглески compass, divider six
Немачки Kompass sechs
Руски компас, циркуль шесть
Бугарски компас шест
Грчки πυξίδα [pyxída] έξι [éxi]
Санскрит vartula SaStha

Наравно о геометрији и кући Лепенског вира је писао Пеђа Ристић и његов увид је основа мог размишљања овде, али се не сећам да ли је разматрао порекло речи шестар, и не знам да ли је неко други то радио.

Потпис Марка Хубера